Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Hľadať
Napíšte nám Tlačiť Mapa stránky

Aktuality

18.1.2016 Journal Citation Reports dostupný na EU v Bratislave
Od 1.1.2016 je pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave prostredníctvom národného projektu NISPEZ zabezpečený prístup do databázy JOURNAL CITATION REPORTS. Databáza obsahuje Impakt faktory a ďalšie informácie o renomovaných svetových vedeckých časopisoch s retrospektívou od roku 1997.
Journal Citation Reports je dostupná z IP adries EU v Bratislave priamo z rozhrania Web of Science. Viac informácií v sekcii Elektronické zdroje.
14.12.2015 Od 21.12.2015 do 12.2.2016 je knižnica otvorená podľa harmonogramu pre skúškové obdobie.
14.12.2015 Pozrite si prezentáciu z informačného seminára Citačné analýzy vo Web of Science Core Collection organizovaného SEK v spolupráci s Thomson Reuters 30.11.2015.
7.12.2015 Slovenská ekonomická knižnica v zastúpení Slovenskou asociáciou knižníc uzavrela Memorandum o spolupráci s občianskym združením ISACA Slovensko (Information Systems Audit and Control Association), v rámci ktorej bude SEK darom dostávať odbornú literatúru a informačné materiály.
Nezabudnite, že nás nájdete aj na Facebooku, kam môžete smerovať svoje otázky, pripomienky aj sledovať aktuálne informácie.
Využite skúšobný prístup k databáze Polpred do 15. októbra 2016 v prostredí Ekonomickej univerzity. Polpred je plnotextová databáza ruských článkov predovšetkým z tlačových agentúr a hospodárskej tlače. Zoznam predmetových hesiel zahŕňa 26 priemyselných odvetví, 600 zdrojov, 8 federálnych oblastí Ruskej federácie, 235 krajín a regiónov. Denne prináša tisíc nových správ v plnom texte v ruštine, angličtine a francúzštine. Databáza je budovaná od r. 1998.


Užitočné odkazy

ON-LINE KATALÓG knižnice

SEK na Facebooku

Ekonomická univerzita v Bratislave

Akademický informačný systém AiS2

Predaj študijnej literatúry vydavateľstva Ekonóm

Posledná aktualizácia: 10.2.2016
© 2006 Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave