Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Hľadať
Napíšte nám Tlačiť Mapa stránky

Aktuality

26.1.2015 Používateľov citačnej databázy Web of Science, ako aj ostatných záujemcov o problematiku citácií pozývame na nasledujúce školenia:
Journal Citation Reports (na starej platforme)
Datum: 27. januára 2015, 10.00-11.00
Registrácia
EndNote Basic
Datum: 28. januára 2015, 14.00-15.00
Registrácia
Citačná správa
Datum: 4. februára 2015, 10.00-11.00
Registrácia
Pokročilé vyhľadávanie a analýza
Datum: 9. februára 2015, 14.00-15.00
Registrácia
Výber časopisov do Web of Science Core Collection
Datum: 11. februára 2015, 10.00-11.00
Registrácia
Cited Reference Search
Datum: 16. februára 2015, 10.00-11.00
Registrácia
Školenia prebiehajú online pomocou webexu. Po registrácii obdržíte e-mail s odkazom na školenie. Na pripojenie budete potrebovať počítač, internet a slúchadlá.
20.9.2014 Od 2.1.do 6.2.2015 je knižnica otvorená podľa harmonogramu pre skúškové obdobie.
10.9.2014 Využite obnovený prístup do plnotextových online databáz Business Source Complete a EconLit (patriacich do EBSCO HOST Research Databases) a do databázy Emerald. Databázy sú prístupné v prostredí EU v BA.
Ak si v databáze Emerald urobíte svoju osobnú registráciu v prostredí EU v BA, môžete do nej vstupovať po prihlásení z akéhokoľvek počítača aj mimo siete EU v BA.
4.8.2014 Vo virtuálnej knižnici nám od 1. augusta 2014 pribudli 3 významné elektronické informačné zdroje s online prístupom k plným textom a faktografickým informáciám:
IMD World Competitiveness Package 2014
OECD iLibrary
Oxford Scholarship Online: Business and Management
Viac informácií získate v sekcii Elektronické zdroje.
20.5.2014 Pripomíname, že nás nájdete aj na Facebooku, kam môžete smerovať svoje otázky, pripomienky aj sledovať aktuálne informácie.
26.3.2014 Pozrite si prezentácie nového rozhrania Web of Science dostupné na YouTube (v češtine):
Web of Science – nové rozhranie
Web of Science – tipy pre vyhľadávanie
Journal Citation Reports.
3.3.2014 V Požičovni na 2. poschodí SEK je k dispozícii kopírovacie zariadenie, ktoré môžu využívať študenti a zamestnanci EU v Bratislave za poplatok, prostredníctvom kreditu na ISIC alebo ITIC karte Ekonomickej univerzity. Kredit si môžete dobiť v automate inštalovanom pri kopírovacích službách Vydavateľstva Ekonóm v budove Výučba 1.
10.9.2013 Využite skúšobný prístup k databáze Polpred do 15. decembra 2015 v prostredí Ekonomickej univerzity. Polpred je plnotextová databáza ruských článkov predovšetkým z tlačových agentúr a hospodárskej tlače. Zoznam predmetových hesiel zahŕňa 26 priemyselných odvetví, 600 zdrojov, 8 federálnych oblastí Ruskej federácie, 235 krajín a regiónov. Denne prináša tisíc nových správ v plnom texte v ruštine, angličtine a francúzštine. Databáza je budovaná od r. 1998.


Užitočné odkazy

EBSCO Discovery Service

Discovery Service
Upresniť vyhľadávaniemultivyhľadávač SummonON-LINE KATALÓG knižnice

SEK na Facebooku

Ekonomická univerzita v Bratislave

Akademický informačný systém AiS2

Predaj študijnej literatúry vydavateľstva Ekonóm

Posledná aktualizácia: 26.1.2015
© 2006 Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave